تبریک به خانم دکتر مژگان زنده دل و آقای دکتر محمدعلی بداغی فرد 

                                           

     خانم دکتر مژگان زنده دل                                     آقای دکتر محمدعلی بداغی فرد 

   ارتقاء به مرتبه علمی استادی                                  ارتقاء به مرتبه علمی دانشیاری

 
معرفی گروه شیمی
 
  گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در سال 1352 فعالیت هاي آموزشی خود را شروع کرد. این گروه آموزشی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش هاي شیمی محض و شیمی کاربردی  فعالیت هاي خود را از سر گرفت. با استمرار و گسترش فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی، این نهاد علمی از سال 1373 با اخذ مجوز از وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجوي کارشناسی ارشد و در سال 1381 موفق به پذیرش دانشجوي دوره دکتري شد.
  در حال حاضر گروه شیمی داراي 19 عضو هیأت علمی اعم از 8 استاد، 3 دانشیار و 8 استادیار و چهار کارشناس آموزشی است. همچنین گروه شیمی داراي 54 دانشجوي دکتري در چهار گرایش شیمی آلی ،شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک، و 108 دانشجوي کارشناسی ارشد در شش گرایش شیمی آلی ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک و نانو شیمی و شیمی کاربردی می باشد. همچنین این گروه دارای 266 دانشجوي کارشناسی در گرایش هاي محض و کاربردي می باشد. گروه شیمی با چاپ و ارائه بیش از 800 مقاله ISI ، فارغ التحصیل نمودن  بیش از 500 نفر  دانشجوي کارشناسی ارشد وبیش از 50 دانشجوي دکتري تخصصی، یکی از گروه هاي آموزشی پیشتاز در دانشگاه اراک می باشد. از جمله وظایف اصلی گروه شیمی، آموزش و تربیت دانشجویان جهت آمادگی کاردر صنایع مختلف، تدریس شیمی و انجام تحقیقات مرتبط با علم شیمی می باشد.
  در سال هاي اخیر تحولات وسیعی در علوم و صنایع مختلف ایجاد شده که این تحولات، رقابت شدیدي را بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آورده است. در این رقابت بین المللی کشورهایی پیروز و سربلند خواهند بود که تحقیق و پژوهش را در رأس برنامه هاي علمی خود قرار دهند. از آنجائیکه در بین رشته هاي مختلف علوم پایه، رشته شیمی به دلیل ارتباط شدید با حوزه هاي نفت، پتروشیمی، محیط زیست و انرژي، یکی از رشته هاي زیربنایی در صنعت محسوب می شود، لذا جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و نیز دسترسی به فناوري  های نوين، رشته شیمی نقش اساسی به عهده دارد.
 

مدیر گروه: آقای دکتر علیرضا کریمی

CV

آمار بازدیدکنندگان

2
87
187566