مدیریت گروه شیمی

 

 

مدیر گروه: دکتر علی بابایی 

 resume

 

 

معاون گروه: دکتر کاوه خسروی

resume

 

 
 
شماره تلفن های دفتر گروه: 0864173415 - 08632627500
 

 

آمار بازدیدکنندگان

3
71
111355