دکتر فرزاد بامداد

 نام و نام خانوادگی

 فرزاد بامداد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 f-bamdad@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
آز شیمی تجزیه 3 مشاوره شیمی تجزیه 3  مشاوره
شنبه
  تمرین و پژوهش سمینار مشاوره  شیمی تجزیه 3
يکشنبه
      آز شیمی تجزیه 3
دوشنبه
      روش های جداسازی در شیمی مباحث نوین ارشد
سه شنبه
         
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
80
116668

تماس با ما