دکتر کاوه خسروی

 نام و نام خانوادگی

 کاوه خسروی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 k-khosravi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
190
170830