دکتر کاوه خسروی

نام و نام خانوادگی

 کاوه خسروی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 k-khosravi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627532 و 2036-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
73
187552