دکتر کاوه خسروی

 نام و نام خانوادگی

 کاوه خسروی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 k-khosravi@araku.ac.ir
 تلفن

 086-34173415

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    متون شیمی شیمی آلی 3  شیمی نفت 
يکشنبه
  مشاوره  سمینار شورای گروه آلی پیشرفته
دوشنبه
   مشاوره

مشاوره

شیمی آلی3  مشاوره 
سه شنبه
    تمرین و پژوهش شیمی نفت* شیمی آلی پیشرفته *
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
83
116671

تماس با ما