دکتر کاوه خسروی

 نام و نام خانوادگی

 کاوه خسروی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 k-khosravi@araku.ac.ir
 تلفن

 086-34173415

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    آلی پیشرفته (م دکتر کریمی) شیمی نفت* شیمی آلی 1  
يکشنبه
متون شیمی * مشاوره  شیمی نفت شورای گروه مشاوره
دوشنبه
   آلی پیشرفته (م دکتر کریمی)*   شیمی آلی حیاتی (م دکتر فقیهی)* شیمی آلی 1 
سه شنبه
    مشاوره متون شیمی * شیمی آلی حیاتی (م دکتر فقیهی)
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
94
103326