دکتر علیرضا کریمی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا کریمی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 a-karimi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    آلی پیشرفته م دکتر خسروی شیمی آلی3  مشاوره
يکشنبه
    مشاوره شورای گروه طیف سنجی (ارشد)
دوشنبه
 
*ترکیبات طبیعی دکترا م دکتر فقیهی
 
*آلی پیشرفته م دکتر خسروی
جلسه شورای آموزشی   طیف سنجی (ارشد)*
سه شنبه
      ترکیبات طبیعی دکترا شیمی آلی3 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
91
103323