دکتر علیرضا کریمی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا کریمی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 a-karimi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    سمینار شناسایی ترکیبات آلی  مشاوره
يکشنبه
    تمرین و پژوهش شورای گروه طیف سنجی (ارشد)
دوشنبه
 
 

*ترکیبات طبیعی دکترا

طیف سنجی (ارشد)*

مشاوره آلی پیشرقته
سه شنبه
      ترکیبات طبیعی دکترا

آلی پیشرفته*

شناسایی ترکیبات آلی*

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
88
116676

تماس با ما