دکتر محمدعلی بداغی فرد

 نام و نام خانوادگی

 محمدعلی بداغی فرد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    مشاوره سنتز مواد آلی مشاوره
شنبه
    کاربرد طیف سنجی شیمی فیزیک آلی  
يکشنبه
    کاربرد طیف سنجی*

سنتز مواد آلی*

شورای گروه*

مشاوره
دوشنبه
      شیمی فیزیک آلی حد واسطها (م دکتر خالدی)
سه شنبه
    مشاوره
ایمنی در آزمایشگاه
 
حد واسطها (م دکتر خالدی)*
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
84
103316