دکتر محمدعلی بداغی فرد

 نام و نام خانوادگی

 محمدعلی بداغی فرد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 m-bodaghifard@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627524 و 2041-08634173401

 مرتبه علمی: دانشیار CV

آمار بازدیدکنندگان

1
84
187563