دکتر محمد سلیمان نژاد

نام و نام خانوادگی

 محمد سلیمان نژاد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-solimannejad@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627526 و 2034-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV

برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-98

 
ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
طيف سنجي دكترا م دكتر مهدوي 
پروژه
 
 
یکشنبه
 
طيف سنجي ارشد
 
شيمي فيزيك 3
 
دوشنبه
 
*طيف سنجي ارشد 
شوراي گروه
مشاوره
مباحث نوين م دكتر مهدوي دكتر صلابت
 
سه شنبه
 
مشاوره 
شيمي فيزيك 3
مشاوره
 
چهار شنبه
 
 
 
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

3
176
190864