دکتر محمد سلیمان نژاد

 نام و نام خانوادگی

 محمد سلیمان نژاد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-solimannejad@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
64
177515