دکتر محمد سلیمان نژاد

 نام و نام خانوادگی

 محمد سلیمان نژاد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 m-solimannejad@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
        شیمی کوانتوم
يکشنبه
        شیمی کوانتوم*
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
82
103314