دکتر خلیل فقیهی

 نام و نام خانوادگی

 خلیل فقیهی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی (گرایش پلیمر)

 پست الکترونیکی

 K-Faghihi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
  تمرین و پژوهش   شیمی آلی 1 سمینار  
يکشنبه
  مشاوره شیمی آلی 1

شورای گروه

 
دوشنبه
  مشاوره ترکیبات طبیعی  آلی حیاتی   
سه شنبه
     آلی حیاتی *
ترکیبات طبیعی دکتری 
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
94
116682

تماس با ما