دکتر خلیل فقیهی

 نام و نام خانوادگی

 خلیل فقیهی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 K-Faghihi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
  مشاورهتحصیلات تکمیلی   مشاورهتحصیلات تکمیلی  مباحث نوین ارشد مشاورهتحصیلات تکمیلی 
يکشنبه
  مشاورهتحصیلات تکمیلی  مشاورهتحصیلات تکمیلی 

مباحث نوین (ارشد)*

شورای گروه*

 مشاورهتحصیلات تکمیلی 
دوشنبه
  ترکیبات طبیعی * مشاوره  آلی حیاتی (م دکتر خسروی) رفع اشکال درسی
سه شنبه
     
ترکیبات طبیعی دکتری (م دکتر کریمی)
 آلی حیاتی (م دکتر خسروی)*
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
95
103327