دکتر سعید امانی

 نام و نام خانوادگی

 سعید امانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 s-amani@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
    مشاوره شیمی معدنی پیشرفته تمرین و پژوهش
شنبه
    ساختمان پیوند شیمی *معدنی پیشرفته سمینار
يکشنبه
    ساختمان پیوند*

شورای گروه

شیمی معدنی2
دوشنبه
    شیمی صنایع معدنی شیمی معدنی 2 مشاوره
سه شنبه
    مشاوره *شیمی صنایع معدنی مشاوره
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
91
116679

تماس با ما