دکتر سعید امانی

نام و نام خانوادگی

 سعید امانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 s-amani@araku.ac.ir
 تلفن

  08634173401-2035

 مرتبه علمی: استاد CV

آمار بازدیدکنندگان

2
54
187533