دکتر علیرضا صلابت

 

نام و نام خانوادگی

علیرضا صلابت

 مدرک تحصیلی

دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

a-salabat@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
        شیمی فیزیک 1
شنبه
      مشاوره شیمی فیزیک پیشرفته
يکشنبه
      شورای گروه مبانی شیمی نظری نانو
دوشنبه
      مشاوره *شیمی فیزیک پیشرفته 
سه شنبه
      مشاوره شیمی فیزیک 1
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
83
103315