دکتر امیر عزیزی

 نام و نام خانوادگی

 امیر عزیزی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 a-azizi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استادیار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
  سمینار شیمی عمومی 1 زیست شیمی عمومی مکانیک گ2 شیمی عمومی مواد گ1
شنبه
  سنتز مواد نانو آز عمومی 2 شیمی آز عمومی 2 شیمی آز عمومی 2 شیمی
يکشنبه
 
مشاوره

شیمی عمومی مکانیک گ1

شورای گروه

سنتز مواد نانو*

شیمی صنعتی 2
دوشنبه
  شیمی عمومی 1 زیست*

شیمی عمومی 1*مکانیک گ

شیمی عمومی مکانیک گ 2*

شیمی عمومی مواد گ 1*  
سه شنبه
      تمرین و پژوهش  
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
179
107965