دکتر امیر عزیزی

 نام و نام خانوادگی

 امیر عزیزی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 a-azizi@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: استادیار

CV
 
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
161
170801