دکتر امیر عزیزی

 نام و نام خانوادگی

 امیر عزیزی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 a-azizi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627528 و 2044-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
46
187525