دکتر امیر عزیزی

 نام و نام خانوادگی

 امیر عزیزی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 a-azizi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استادیار resume
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
 
17:30 – 19:10
15:30 – 17:10
13:30 – 15:10
10 – 11:40
8 – 9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
 
سمینار
شیمی عمومی 1 زیست
شیمی عمومی مکانیک گ2
شیمی عمومی مواد گ1
شنبه
 
سنتز مواد نانو
آز عمومی 2 شیمی
آز عمومی 2 شیمی
آز عمومی 2 شیمی
يکشنبه
 
مشاوره
شیمی عمومی مکانیک گ1
شورای گروه
سنتز مواد نانو*
شیمی صنعتی 2
دوشنبه
 
شیمی عمومی 1 زیست*
شیمی عمومی مکانیک گ1*
شیمی عمومی مکانیک گ 2*
شیمی عمومی مواد گ1*
 
سه شنبه
     
تمرین و پژوهش
 
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
72
114708

تماس با ما