دکتر فرهاد حیدری

 نام و نام خانوادگی

فرهاد حیدری

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 f-heydari@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
  صنعتی 1* اصول صنایع شیمیایی سمینار  
شنبه
  سنتز مواد نانو شیمی عمومی مهندسی شیمی گ2* شیمی عمومی 1 فیزیک مشاوره
يکشنبه
 
شیمی عمومی مواد گ2

صنعتی 1

شورای گروه

سنتز مواد نانو*

تمرین و پژوهش
دوشنبه
  مشاوره

شیمی عمومی مهندسی گ 2*

اصول صنایع شیمیایی*

شیمی عمومی مواد گ

2*

شیمی عمومی 1 فیزیک*

مشاوره
سه شنبه
      تمرین و پژوهش  
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
71
114707

تماس با ما