دکتر فرهاد حیدری

 نام و نام خانوادگی

فرهاد حیدری

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 f-heydari@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
19
149188

تماس با ما