دکتر حمید خانمحمدی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا خانمحمدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 h-khanmohammadi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
 
 
  طیف سنجی دکتری شیمی معدنی 3
شنبه
      شیمی عمومی1 طیف سنجی دکتری
يکشنبه
 
 
مشاوره شورای گروه شیمی عمومی1
دوشنبه
    تمرین و پژوهش سمینار کاربرد نظریه گروه
سه شنبه
      شیمی معدنی 3 *کاربرد نظریه گروه
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
81
116669

تماس با ما