دکتر حمید خانمحمدی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا خانمحمدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 h-khanmohammadi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
 
 
  شیمی معدنی 1 شیمی معدنی 3
شنبه
      شیمی عمومی فیزیک مشاوره
يکشنبه
 
 
  شورای گروه تمرین پژوهش
دوشنبه
      شیمی معدنی 1 شیمی معدنی 3
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
100
103332