دکتر حمید خانمحمدی

 نام و نام خانوادگی

 حمید خانمحمدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 h-khanmohammadi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627522 و 2033-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
55
187534