خانم زهرا کلاته

نام و نام خانوادگی

 زهرا کلاته

 

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

   08634173401-2032

 مرتبه علمی: مربي امور آموزشي  
 

آمار بازدیدکنندگان

2
68
187547