خانم مینا رحمتی فر

نام و نام خانوادگی

مینا رحمتی فر

 

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

  08634173401-2032

مرتبه علمی: مربي امور آموزشي  
 

آمار بازدیدکنندگان

1
74
187553