آقای مهدی قلمی

نام و نام خانوادگی

 مهدی قلمی

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی شیمی محض

 پست الکترونیکی

 m-ghalami@araku.ac.ir
 تلفن

  08634173401-2110

 مرتبه علمی: مربي امور آموزشي  

آمار بازدیدکنندگان

4
81
187560