دکتر علیرضا خدابخشی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا خدابخشی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 A-khodabakhshi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    اصول محاسبات  خوردگی فلزات  
شنبه
  شیمی عمومی 2 زیست روش های آنالیز مواد در مقیاس نانو  مشاوره  
يکشنبه
 
مشاوره

شیمی رنگ

 
شورای گروه سمینار
دوشنبه
  مشاوره اصول محاسبات شیمی* شیمی عمومی 2  زیست* تمرین و پژوهش
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
79
116667

تماس با ما