دکتر علیرضا خدابخشی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا خدابخشی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 A-khodabakhshi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    کنترل دستگاهی    
شنبه
  اصول تصفیه آب و پساب روش های آنالیز مواد در مقیاس نانو (م دکتر بابایی) مشاوره خوردگی فلزات
يکشنبه
 
اصول محاسبات در مهندسی شیمی*
اصول تصفیه آب و پساب *

روش های آنالیز مواد در مقیاس نانو (م دکتر بابایی)*

* گسترش آزمایشگاه در صنعت
 
شورای گروه مشاوره
دوشنبه
      اصول محاسبات در مهندسی شیمی مشاوره
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
89
103321