دکتر اکبر مبینی خالدی

نام و نام خانوادگی

 اکبر مبینی خالدی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 A-Mobinikhaledi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627524 و 2041-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV

برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-98

 

ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
*آلي زيست
پروژه
 
*آلي مهندسي
*شيمي فيزيك آلي 
دوشنبه
 
شوراي گروه
آلي زيست
ايمني در آزمايشگاه 
آلي مهندسي 
سه شنبه
 
 
مشاوره
*هتروسيكل دكترا 
شيمي فيزيك آلي
چهار شنبه
 
 
هتروسيكل دكترا
مشاوره
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
173
190861