دکتر اکبر مبینی خالدی

 نام و نام خانوادگی

 اکبر مبینی خالدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 A-Mobinikhaledi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
17/30-19/10 15/30-17/10 13/15-15/10 10-11/40 8-9/40 ایام هفته
 

*آلی مهندسی

*آلی زیست

   2آلی آلی زیست 
شنبه
    سمینار  مشاوره آلی 2
یک شنبه
    تمرین و پژوهش  شورای گروه آلی مهندسی
دوشنبه
  شیمی حد واسط ها مشاوره شیمی آلی حیاتی مشاوره سه شنبه
  حد واسط ها (دکتری)* شیمی آلی *حیاتی     چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
86
116674

تماس با ما