دکتر علی بابایی

download/dr-babaei نام و نام خانوادگی

 علی بابایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 A-Babaei@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    تمرین و پژوهش مشاوره سمینار
شنبه
    شیمی تجزیه پیشرفته شیمی تجزیه 2  
يکشنبه
    مشاوره شورای گروه الکتروشیمی تجزیه ای در محیط های غیر آبی*
دوشنبه
    شورای تحصیلات تکمیلی

الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های غیر آبی 

مباحث نوین دکتری
سه شنبه
     مشاوره  2شیمی تجزیه  
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
61
111345