دکتر جواد ذوالقرنین

 نام و نام خانوادگی

 جواد ذوالقرنین

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 J-Zolgharnein@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
176
170816