دکتر جواد ذوالقرنین

 نام و نام خانوادگی

 جواد ذوالقرنین

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 J-Zolgharnein@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    مشاوره مشاوره سمینار
شنبه
    شیمی تجزیه پیشرفته  تحلیل آماری نتایج  
يکشنبه
    شیمی محیط زیست

شورای گروه

تمرین پژوهش

 
دوشنبه
    تحلیل آماری نتایج   شیمی تجزیه پیشرفته  
سه شنبه
    موضوغات نوین جلسه  
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
92
116680

تماس با ما