دکتر جواد ذوالقرنین

 نام و نام خانوادگی

 جواد ذوالقرنین

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 J-Zolgharnein@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    شیمی تجزیه پیشرفته (تجزیه) مشاوره  
يکشنبه
    شیمی تجزیه پیشرفته شورای گروه  
دوشنبه
    زیان تخصصی تحلیل نتایج  دکترا مشاوره
سه شنبه
    مشاوره تحلیل نتایج  دکترا  
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
104
103336