دکتر جواد ذوالقرنین

نام و نام خانوادگی

 جواد ذوالقرنین

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 J-Zolgharnein@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627520 و 2042-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
59
187538