دکتر وحید مهدوی

 نام و نام خانوادگی

 وحید مهدوی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 V-Mahdavi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      ترموديناميك غير تعادلي   
شنبه
  شیمی فیزیک  1  مشاوره سمینار  
يکشنبه
  مبانی نظری نانو ترموديناميك غير تعادلي* شورای گروه  
دوشنبه
  مشاوره شیمی فیزیک 1 تمرین و پژوهش  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
89
116677

تماس با ما