دکتر وحید مهدوی

 نام و نام خانوادگی

 وحید مهدوی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 V-Mahdavi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      شیمی فیزیک 2 گ 1   
شنبه
  شیمی فیزیک 2 گ 1  مشاوره شیمی سطح کاتالیزورهای غیر همگن  
يکشنبه
  شیمی سطح کاتالیزورهای غیر همگن* شیمی فیزیک 2 گ 2 شورای گروه  مشاوره
دوشنبه
  مشاوره مبانی نظری نانو (م دکتر صلابت) شیمی فیزیک 2 گ 2  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
96
103328