دکتر محمدرضا سنگی

 نام و نام خانوادگی

 محمدرضا سنگی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 M-Sangi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
  شیمی تجزیه پیشرفته    شیمی تجزیه 1  
يکشنبه
      شورای گروه شیمی تجزیه 1
دوشنبه
آز تجزیه دستگاهی   مشاوره رادیو شیمی 
سه شنبه
آز تجزیه دستگاهی   مشاوره رادیو شیمی 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
90
103322