دکتر محمدرضا سنگی

 نام و نام خانوادگی

 محمدرضا سنگی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 M-Sangi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
آز شیمی تجزیه 3 زبان تخصصی شیمی تجزیه 1  
يکشنبه
  تمرین و پژوهش سمینار شورای گروه شیمی تجزیه 1
دوشنبه
  رادیو شیمی شیمی تجزیه پیشرفته شیمی عمومی 2  
سه شنبه
      شیمی عمومی 2 رادیو شیمی 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
90
116678

تماس با ما