تماس با ما

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دانشکده علوم گروه شیمی

کد پستی ۳۸۱۵۶88138 صندوق پستی ۸۷۹ 

شماره تلفن: 08634173415 - 08632627500

ایمیل ما : g-chemistry@araku.ac.ir

 

شما می توانید برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود از فرم ذیل اقدام فرمایید.

آمار بازدیدکنندگان

2
70
187549